Menighedsråd

Menighedsrådet har den 24. april 2024 konstitueret sig med Anni Høyer Toft som formand, Lars Meilandt Hansen som næstformand og Ulla Dohn som kasserer.

De øvrige valgte medlemmer er:

Arne Bondo-Andersen, Klaus Nørrelykke (kontaktperson for personalet og kirkeværge) og Hans Jørgen Refslund. 

Kirkens to præster er fødte medlemmer af menighedsrådet.

Menighedsrådsmøderne er offentlige og finder sted i Kirkeladen, Kirkevej 1. Dagsordener kan rekvireres på kirkekontoret.

Landsforeningen af menighedsråd har meget mere information om menighedsråd (her - link til landsforeningen af menighedsråd)

 

Kommende møder: 1. og 2 halvår 2024:

   Menighedsrådsmøder

Referater

2024:

Maj

April

Marts

Februar

Januar

2023 :

November

Oktober

September

August

Juni

Maj

April

De seneste referater er tilgængelige her. Såfremt du ønsker at se tidligere referater er du velkommen til at henvende dig til kirkekontoret

Dagsorden

2024 :

Maj

April

Marts

2023 :

Juni

Maj

April


De seneste referater er tilgængelige her. Såfremt du ønsker at se tidligere referater er du velkommen til at henvende dig til kirkekontoret