KIRKESKOVEN (under udarbejdelse)

Følg ruten ad naturstier rundt i Bov Kirkeskov. Skoven er på 25 ha, og Bov menighedsråd driver skoven, så den er til gavn og glæde for både natur og mennesker.

Du er velkommen til fods og på cykel overalt i skoven. Den 3 km lange natursti fører dig rundt på arealet.

Læs i folderen om naturen langs stien. Terrænet er kuperet og stien er ikke alle steder egnet for gangbesværede.

Skoven er miljøcertificeret og drives på en bæredygtig måde.

God tur!