Orgel & Organister

Kirkens orgler gennem tiderne.

På den gamle kirkegård står der i nærheden af kirken ud for sydsiden af koret en gravsten rejst over bl.a. Th. Iwersen, Hauptlehrer und Organist i Bov 1888-1919.

Orgel & Organister

Gravsten over Th. Iwersen, organist ved Bov Kirke.

Kirken fik sit første orgel i 1803. Det har sikkert ikke været særlig stort. Da det var før elektriciteten var opfundet, fik orgelpiberne utvivlsomt luft fra en trædebælg. Kirkens nuværende orgel blev købt hos orgelbygger-firmaet Marcussen & søn i 1954. Det har 14 stemmer, 2 manualer og pedal.

Orgel & Organister

Kirkens orgel fra 1954.

Gennem 60 år var Nis Johnsen, Kruså organist ved Bov Kirke, 1924-84.

Nis Johnsen blev født i Kastrup ved Gram i 1901. Blev uddannet folkeskolelærer, og var primært lærer ved skolen i Kidskelund, og da skolen blev nedlagt fortsatte han på Kruså skole. Tog organisteksamen i København 1923.

Nis Johnsen opnåede at komme med i Guinness Rekordbog, da han havde været organist i 60 år. Han døde 95 år gammel i 1997 og ligger begravet på kirkegården i Bov i nærheden af kapellet.

Orgel & Organister

Nis Johnsen ved orglet i Bov

Orgel & Organister

Organist Nis Johnsens gravsten på Bov Kirkegård.
Stenen står 20 meter sydøst for våbenhuset