Dåb

I dåben takker vi Gud for vores barn, og vi beder Gud være med det gennem hele livet. Barnet bliver velsignet og får Guds løfte om, at han altid vil følge det som sit eget barn med sin kærlighed og velsignelse. Barnet får en plads i det kristne fællesskab med alle dets traditioner og bliver medlem af kirken. 

Kontakt vedr. dåb 

Kirkekontor: 
74 67 09 17

E-mail:
bov.sogn@km.dk

VÆRD AT VIDE
Hvis man ønsker dåb, henvender man sig til kirkekontoret, eller indsender formularen nederst på siden med jeres ønske til dåb, hvor man skriver den ønskede dato for dåb. Dåben forgår sædvanligvis under gudstjenesten søndag kl. 9.30 i Kollund Kirke og kl. 11.00 i Bov Kirke. 

Derefter henvises til den tjenestegørende præst, hvor der aftales nærmere vedr. dåbssamtale. Til kordegnen oplyses barnets fulde navn og CPR-nr. samt navne og adresser på 2-5 faddere. 

LINK TIL FORMULAR: