Bov Kirkegård

Obligatorisk vedligeholdelse:
For nedennævnte gravpladser skal der tegnes legataftaler, som gælder i gravpladsens fredningsperiode.
   
Urne i plæne (fællesgrav) 10 år 2093 kr.  
Græsgravsted med plade (2 gravpladser) 10 år 3495 kr.  
(priserne er gældende for hele fredningsperioden)
Vedligeholdelse af gravsteder:

Det er op til gravstedsindehaveren at beslutte, hvem der skal passe gravstedet.

Der skal dog betales gravstedsleje og obligatorisk hækvedligehold af alle gravsteder.

    Prisen pr. år  
Gravsted med 1 kistegravplads Vedligeholdelse 818 kr.  
  Grandækning 368 kr.  
  Forårsblomst stk. 17 kr.  
  Sommerblomst stk. 18 kr.  
       
Gravsted med 2 kistegravpladser Vedligeholdelse 1173 kr.  
  Grandækning 536 kr.  
  Forårsblomst stk. 17 kr.  
  Sommerblomst stk. 18 kr.  
       
Yderligere pr. plads (udover 2) Vedligeholdelse 180 kr.  
  Grandækning 263 kr.  
       
Børnegravplads Vedligeholdelse 696 kr.  
  Grandækning 321 kr.  
  Forårsblomst stk. 17 kr.  
  Sommerblomst stk. 18 kr.  
       
Urnegrav Vedligeholdelse 696 kr.  
  Grandækning 321 kr.  
  Forårsblomst stk. 17 kr.  
  Sommerblomst stk. 18 kr.  
Tegning af flerårig aftale:

Der kan tegnes en flerårig aftale for vedligeholdelse m.v. af gravsteder, minimum 5 år.

Prisen herfor fastsættes som årlig afregning gange med aftalens løbetid (år).

Vedligeholdelse:
Omfatter foruden almindelig renholdelse af gravstedet:

  • sprøjtning for alger 1-2 gange årligt
  • fjernelse af visne buketter 1 gang ugentlig
  • fornyelse af udgåede eller forvoksede planter (efter aftale med gravstedsejer)
  • opretning efter jordsætning
  • supplerende pålægning af grus
  • opretning af gravminder

Ved overtagelse af vedligeholdelse af et gravsted kan kirkegården forlange gravstedet omlagt/renoveret,

da vi ellers ikke kan garantere at gravstedet kan holdes rent.

Alle priser er inkl. moms.

Omkostninger ved bisættelse/begravelse:
(Nedennævnte ydelser er momsfrie)
        Medlemmer Ikke medlemmer  
Begravelse (voksengrav)          0 kr. 3587 kr.  
Begravelse (barnegrav) 0 kr. 1000 kr.  
Urnenedsættelse 0 kr. 838 kr.  
Lørdagstillæg begravelse (voksengrav) 3587 kr. 3587 kr.  
Leje af kapel 0 kr. 600 kr.*  
*(pr. døgn og gælder for ikke medlemmer samt udensogns medlemmer)      
Leje af gravsted er gratis for medlemmer af folkekirken      
       
Blomster:      
Ca. 10. april plantes der forårsblomster og omkring 5. juni sommerblomster. 
Grandækning:
Påbegyndes uge 43 og afsluttes inden juleaften.
 
Andre ydelser:
Ydelser, der ikke fremgår af denne takstoversigt, betales efter aftale.
Timeløn:
For anlæg af gravsteder og andre opgaver, udført efter regning, beregnes en timeløn på 400,00 kr. inkl. moms.
Bemærk! Nyanlæg og reetablering af grave efter bisættelse/begravelse betales særskilt.
 

Der er 10 års fredningstid på urnegrave og 30 års fredningstid på kistegrave. 
Priserne gælder for medlemmer af Den Danske Folkekirke.

Priser for ikke medlemmer oplyses af kirkegårdsleder, Dan Hansen, på tlf.: 40216535.

Obligatorisk vedligeholdelse: