Begravelse eller bisættelse

Alle dødsfald skal anmeldes til kirkekontoret senest to hverdage efter dødsfaldet. 

Det sker gennem pårørende eller en bedemand, der tager sig af det praktiske omkring et dødsfald. Ønsker man en kirkelig begravelse eller bisættelse, skal man henvende sig til den præst, man ønsker skal medvirke, eller evt. til kirkekontoret. Begravelsen eller bisættelsen er først på plads, når den er endelig bekræftet af præsten. 

Organisten skal have mindst 48 timer varsel inden den kirkelige handling finder sted.
Kordegnen skal have mindst 48 timer til at finde en kirkesanger. 
Præsten har en samtale med de efterladte, hvor man bl.a. taler om den afdøde og om hvilke salmer, der skal synges i kirken.

 

Yderligere informationer


Kistebegravelse

Det traditionelle gravsted er beregnet til en eller to kister. Urner kan tillige nedsættes i et gravsted. 

Gravstedet anlægges individuelt og beplantes efter eget ønske, med respekt for omgivelserne og i harmoni med kirkegårdens helhedsindtryk.

Et gravsted erhverves for 25 år i Kollund og 30 år i Bov (fredningsperioden) og kan herefter forlænges med en periode på minimum 5 år ad gangen.
 

Urnenedsættelse

Urne-gravstedet er på ca. 1 m2 og beregnet til 1 - 4 urner. Gravstedet anlægges efter eget ønske og beplantes med planter af passende størrelse. 

Kun i afd. IA er der klausuler på gravmindets udseende.