Bisættelse/begravelse - det praktiske

Det praktiske

Hvis man ønsker en kirkelig bisættelse eller begravelse, skal man henvende sig til den præst, man ønsker skal medvirke, eller til kirkekontoret. Bisættelse eller begravelse er først på plads, når der er en aftale med en præst.

Organisten skal have mindst 48 timer til forberedelse.

Præsten har en samtale med de efterladte, hvor man bl.a. taler om den afdøde og om hvilke salmer, der skal synges i kirken. 

Klik her for kontaktoplysninger til kirkekontoret.

 

Pynt i kirken

Ved ønske om pyntning af bænkerækker i Bov Kirke med lys eller blomster aftales dette med kirketjeneren. Betaling for oppyntning er et gebyr på 300,00 kr. samt betaling for blomster og eventuelt lys. Blomster kan leveres eller bestilles hos kirketjeneren.

Klik her for kontaktinformation på vores kirketjenere.

I Kollund Kirke er særskilt pyntning ikke mulig.