Indmeldelse og sognebondsløsning

Velkommen

Hvis du har et ønske om at blive medlem af folkekirken og allerede har besluttet dig. Så kan du indsende en formular  ved at klikke her.

Går du med overvejelser om ind- eller udmeldelse, er du velkommen til at kontakte en af præsterne. 

Sognebåndsløsning
Som medlem af folkekirken hører man til den kirke i det sogn, hvor man bor. Her har man ret til at få foretaget kirkelige handlinger. Ønsker man imidlertid at høre til en anden kirke end der, hvor man bor, kan man løse sognebånd.

Grundene til sognebåndsløsning kan f.eks. være, at man er fast kirkegænger i en anden kirke end sognekirken, og at man derfor ønsker et formaliseret tilhørsforhold. Man kan også være flyttet, men ønske stadig at høre til i sin gamle menighed. Den oprindelige grund til at loven om sognebåndsløsning blev indført var, at folkekirkens medlemmer ikke skulle være tvunget til at få foretaget kirkelige handlinger i bopælssognet, hvis man f.eks. ikke brød sig om den lokale sognepræsts teologi, forkyndelse og kirkelige retningspræg. Man skulle derfor kunne tilslutte sig en anden præst og menighed.


Sognebåndsløsning til Bov Sogns kirker
Ønsker man at løse sognebånd til en præst i Bov Sogns kirker, skal man først rette henvendelse til den præst, man vil høre til. Herefter skal man udfylde blanketten om sognebåndsløsning. Blanketten skal sendes til kordegnekontoret og underskrives af præsten før sognebåndsløsningen træder i kraft.