Bov Kirketårn

Før 1905 havde Bov Kirke en klokkestabel af træ. Men allerede fra 1840 var der interesse for at bygge et stentårn. Hovedmanden bag dette projekt var sognets præst, Pastor Eduard Rønnau. Han sørgede for en stor indsamling i sognet, som indbragte 4.256 mark. Det kgl. Konsistorium i Kiel gav et tilskud på 1.400 mark og Kirkekollegiet 3.000 mark. Men byggesummen var 8.969 mark, d.v.s. der manglede 500 mark. Dette beløb betalte Pastor Rønnau af egen lomme. En arkitekt fra Kiel, Carl Vosz tilbød at tegne tårnet og føre tilsyn helt gratis. Omegnens bønder samlede store marksten, som de gratis transporterede til byggepladsen, hvor de blev hugget til. Man påbegyndte byggeriet d.11.april 1905 og den 23.oktober var tårnet færdigt. En imponerende kort byggeperiode. Søndag d.10.december 1905 indviede man tårnet ved en festgudstjeneste.

Bov Kirke før 1905, uden tårn


Bov Kirke før 1905, uden tårn

Bov Kirke med tårn fra 1905

Bov Kirke med tårn fra 1905

Bov Kirketårn prydes af en forgyldt vejrhaneBov Kirketårn prydes af
en forgyldt vejrhane, som
bedst ses midt på dagen i
solskin med enten østen-
eller vestenvind