Frøslevplænen

Frøslevplænen, Hanved Kirke, Sydslesvig
 

Frøslevplænen, Hanved Kirke, Sydslesvig

Frøslevplænen 6.nov. 2007.

 

Den 6. november 2007 blev der opsat en oplysningstavle ved "Frøslevplænen" med følgende tekst:

Gedenkstätte
Der Friedhof wurde über Jahrhunderte von den Bürgern aus Fröslee genutzt. Nach der Grenzfest-setzung im Jahre 1920 wurden die Frösleer von ihrer alten Kirche getrennt. Im Jahre 1955 entstand die Zusammenarbeit zwischen dem Kirchspiel zu Handewitt und dem Kirchspiel zu Bau, und alle dänischen Grabsteine wurden in das Gebiet nördlich der Kirche zu Handewitt übertragen. Den Rasen, auf dem die dänischen Grabsteine vereint sind, nennt man "Frösleer Rasen".

Der dänische Dichter und Gastwirt Karsten Thomsen wurde hier 1889 beerdigt. Der Familiengrabstein ist im Original erhalten, wogegen der Grabstein von ihm und seiner Frau Marianne erst 100 Jahre nach seinem Tod errichtet wurde.

Mindelund
Gennem århundreder blev denne kirkegård brugt af borgerne i Frøslev. Men ved grænsedragningen i 1920 blev de skilt fra deres gamle sognekirke. I 1955 kom der et samarbejde i stand mellem Hanved sogn og Bov sogn om at samle alle de danske gravsten i et område nord for kirken. Plænen, hvor gravstenene er samlet, kaldes i daglig tale "Frøslevplænen".

I 1889 blev digteren og kromanden Karsten Thomsen fra Frøslev Kro begravet her. Familiegravstenen er den originale, i modsætning til gravstenen over ham og hans kone Marianne. Den blev rejst 100 år efter hans dødsdag.