Vielse 

Vielse eller kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab aftales med præsten. For at en vielse kan finde sted, må der foreligge en prøvelsesattest. Den rekvireres via borger.dk eller ved henvendelse til den kommune, hvor man er bosat, og indleveres til kordegnen sammen med navne og adresser på to vidner til vielsen.

Kontakt vedr. vielse 


Kirkekontor: 
74 67 09 17


E-mail:
bov.sogn@km.dk

 VÆRD AT VIDE

Det er også muligt at udfylde en digital formular med forespørgsel til en vielse eller kirkelig velsignelse ved at klikke på formularen nederst på siden:

LINK TIL FORMULAR: