Sådan foregår konfirmationen i kirken

Ved konfirmationen går præster og konfirmander ind i kirken sammen. Som konfirmand får du din helt egen plads – nemlig på en stol ud for den stolerække, hvor din familie sidder. Konfirmationen begynder som en almindelig gudstjeneste med indgangsbøn, salme og læsning fra Bibelen. Så holder præsten en kort prædiken, der også er en tale til jer konfirmander.

Derefter går alle konfirmanderne op i den del af kirken, man kalder for koret, dvs. tæt på alteret. Her bekender I i kor sammen med præsten den kristne tro, dvs. I siger trosbekendelsen. Derefter kaldes konfirmanderne frem én ad gangen for at blive konfirmeret.

Selve konfirmationen foregår ved alteret, hvor I konfirmander knæler. Præsten siger hver enkelt konfirmands navn, og du bekræfter, at du vil konfirmeres i den kristne tro ved at sige ja og blive velsignet. Bagefter siger præsten et bibelvers – dit helt eget konfirmationsord, som du selv har valgt og nu kan tage med videre ud i livet. Når alle er blevet konfirmeret, slutter I af med at sige fadervor sammen. Resten af gudstjenesten sidder du nede på din plads, og alle konfirmander forlader kirken i procession sammen med præsten før resten af menigheden.