Dåb


Alle der bor i sognet eller har kirkelig tilknytning til sognet (jf. gældende lov) kan blive indskrevet til dåb. Tilknytning kan f.eks. være hvis man som forældre selv er døbt og konfirmeret i en af kirkerne.
Man booker tid til dåb på ved at trykke på nedenstående link eller kontakte kordegnekontoret.
Dåben kan først bookes, når barnet er født. 

 

Indsend formular med jeres ønske til dåb - klik her

 

Dåb foregår enten ved: 

    • Højmesse i Kollund Kirke (kl. 09.30)
    • Højmesse i Bov Kirke (kl. 11.00)
    • Lørdage der er planlagt i Bov Kirke (kl. 10.00) -  26. august og 25. november 2023.

Forventet antal gæster skal oplyses ved indskrivning. 


Barnets navn, samt oplysninger om navn og adresse på mindst to og højst fem faddere (inkl. gudforældre) skal meldes til kordegnekontoret senest en måned før. Både faddere og den, der bærer barnet, skal være døbt i den kristne tro, og være over 13 år.
Præsten tager kontakt til jer med henblik på en dåbssamtale.