Dåb

Hvad betyder dåben ?

Dåben og nadveren er de to sakramenter vi har i den evangelisk-lutherske kirke. Sakarmente betyder frelsesmiddel. Man kan også sige, at dåben og nadveren er steder, hvor mennesket møder Gud og kan erfare hans nærvær.

I dåben bliver barnet kristent, det optages i menighedens kristne fællesskab, og bliver medlem af folkekirken.

Barnet døbes på den kristne tro. Derfor siger den, der bærer barnet, ja til trosbekendelsen på barnets vegne.

Ved dåben tegnes barnet med korsets tegn, både for sit ansigt og for sit bryst. Korset henviser til Jesu død på korset. jesus gik i døden for os, så at intet længere kan adskille os fra Gud, heller ikke døden. Når vi ved dåben tegnes med korsets tegn, så er det et tegn på, at vi er frelst - det vil sige, at vi hører til hos Gud og har hjemme i hans rige. Vi skænkes evigt liv og Guds tilgivelse for alt det i et menneskeliv, der har bug for tilgivelse.