Valg & Love

Valg stemmeboks

Menighedsrådsvalg

Der er valg til menighedsrådet hvert 4. år. Et menighedsråd kan have mellem 5 og 15 medlemmer. Det er antallet af folkekirkemedlemmer i sognet, der afgør, hvor mange medlemmer menighedsrådet skal have. Antallet udgør fem for de første tusinde folkekirkemedlemmer og yderligere ét medlem for hvert påbegyndt tusinde - dog maksimalt 15.

Vil du vide mere, kan du finde viden herom på kirkeministeriets hjemmeside. Klik her

Husk valg